U kolovozu 2020. godine započeo je program osposobljavanja za 50 žena u sklopu projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena na području Grada Vinkovci 2“. 35 žena pohađalo je program osposobljavanja za poslove gerontodomaćice, a 15 žena za poslove njegovateljice starijih i nemoćnih osoba.

Dana 16.10.2020. godine uručena su Uvjerenja o osposobljavanja ženama koje su pohađale program za gerontodomaćice u trajanju od 160 sati.  Kroz programe osposobljavanja utječe se na radnu aktivaciju žena te na povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada i veće mogućnosti zapošljavanja  i nakon završetka projekta.